назад

Трети лица

Давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни за целите, посочени по-горе на трети лица – други администратори на лични данни: “Мания Тийм” ЕАД, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции за целите на персонализиране на Mania Vip Card.