назад

Статистически цели

Статистически цели - профилиране - изготвяне на вътрешни за Дружеството статистически проучвания на база на методите за профилиране и онлайн идентификатори.