назад

Общи условия

С настоящото,
В изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознах се с и приемам предоставеното ми Уведомление за поверителност, съдържащо информация за:
1.1. Обработката, която „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК 202273925 извършва на предоставените от мен лични данни зи предоставени от мен лични данни за целите на издаване на карта за лоялни клиенти - Mania Vip Card и участие в Mania Vip Club.
1.2. Давам изричното си съгласие личните ми данни, които изрично съм посочил и предоставил на „Мания Тийм“ ЕАД, да бъдат обработвани от Дружеството за следните цели:
Запознат/а съм с правото си да възразя срещу профилирането във всеки един момент в бъдеще и същото ще бъде преустановено.
 
2. Декларирам, че съм запознат/а с правото ми в бъдеще и по всяко време да оттегля съгласието за обработване на личните ми данни за посочените горе цели. За да упражня това право мога да изпратя имейл на адреса от който получавам директен маркетинг или на следните адрес:support@maniateam.bg или писмено уведомление на следния адрес:Варна, ЗПЗ Бивш пивоварен завод, административна сграда, ет.2;
 
 
 

Общи условия, правила и участници в програмата за лоялни клиенти на магазини Мания

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАНИЯ VIP КАРТА

 

 • Клиентска физическа Мания VIP карта се издава от и е собственост на Мания Тийм ЕАД, лицензодател на марката Mania и „магазини Mania твоята мания “.
 • Клиентска физическа или дигитална Мания VIP карта е валидна за всички магазини Mania на територията на Република България.
 • Клиентска Мания VIP карта се издава само на пълнолетни физически лица, които в момента на регистрация са навършили 18-годишна възраст.
 • Издаването на първата клиентска физическа Мания VIP карта e безплатно за всички клиенти. Преиздаването на всяка следваща физическа Мания VIP карта се заплаща на цена от 1 лв. с ДДС. Издаването на дигитална Мания VIP карта е безплатно и се прави чрез регистрация на адрес www.maniastores.bg, секция VIP club”, с валиден e-mail адрес и парола или през мобилното приложение на Мания VIP Club.
 • Клиентска физическа Мания VIP карта се получава на касата на магазините от веригата Mania. Дигиталната мания VIP карта може да бъде заявена по всяко време през мобилното приложение Mania VIP club.
 • Клиентската физическа карта е активна до 24 часа след попълването на електронен формуляр на касата на магазин Mania. Дигиталната карта става активна веднага след регистрация й, която се извършва на адрес www.maniastores.bg, секция VIP club”, с валиден e-mail адрес и парола или през мобилното приложение на Mania VIP Club.
 • Дигиталната и физическата карта дава право на Клиента да получава отстъпка от цената на дрехи втора употреба. Отстъпката от цената на дрехи втора употреба може да бъде променяна по всяко време от Мания Тийм ЕАД. Организаторът по свое усмотрение може по всяко време да добави или премахне стоки, за които се начисляват бонус точки.
 • Дигиталната карта дава право на Клиента да натрупва бонус точки от покупките си.
 • Всяка физическа или дигитална клиентска карта има уникален номер.
 • Натрупаните бонус точки и отстъпки в дигиталната клиентска карта са валидни само за нея и не могат да се прехвърлят на друга карта.
 • Физическа и дигитална Мания VIP карта може да се ползва само лично от нейния притежател. При необходимост касиерът има право да изисква от Клиента документ за самоличност, за да удостовери притежанието му.
 • При заплатени 10 лева с ДДС в една транзакция, в клиентската бонус карта, се натрупва 1 бонус точка. При първоначална регистрация на клиент в Мания VIP Club, за да стартира образуването на ваучери, първоначално е необходимо да се натрупат 10 бонус точки. След като това се случи, те се преобразуват в един ваучер от 10 лв. Във всеки следващ път, при събиране на 10 бонус точки, те също се преобразуват в електронен ваучер на стойност 10лв.
 • Транзакции на стойност под 10лв с ДДС не натрупват бонус точки.
 • Натрупването на бонус точки в картата е възможно, само ако клиентът предостави дигитална VIP карта, посредством уникален QR код от мобилното приложение VIP club, на каса преди издаване на касовия бон. В случай, че клиентската карта не бъде предоставена преди заплащане на стойността на покупката по нея не могат да бъдат натрупани бонус точки и осъществени отстъпки.
 • Физическата VIP карта позволява на притежателя си да използва всички, обявени в магазинната мрежа, промоции и не натрупва бонус точки от покупките си.
 • Натрупването на бонус точки по клиентската дигитална карта Мания VIP карта се осъществява веднага след покупка в някой от магазините на търговска верига Mania.
 • Бонус точките, които не са преобразувани във ваучери се зануляват в края на календарните тримесечия (31.03/30.06/30.09/31.12). Ако регистрацията на Мания VIP картата е през текущото тримесечие, бонус точките не се зануляват в края на период, а се добавят към бонус точките от следващия тримесечен период. Това важи само и единствено за първоначалната регистрация.
 • Генерираните ваучери от натрупани бонус точки могат да бъдат използвани само и единствено след регистрация в Мания VIP Club.
 • Получените ваучери могат да бъдат използвани в календарното тримесечие, в което са генерирани или в следващото. Ако не бъдат използвани, се губят.
 • При връщане на стока, закупена в магазин Мания, натрупаните бонус точки от покупката (ако има такива) се отнемат. При направена покупка, в която е използван един или повече ваучер, стойността му не се възстановява обратно за повторно ползване. Връща се реално заплатената сума по касов бон.
 • Физическа и дигитална Мания VIP карта може да бъде използвана само и единствено в магазинната мрежа на търговска верига Mania на територията на Република България.
 • Мания Тийм ЕАД си запазва правото да променя условията на лоялната си програма и условията за ползване на физическа и дигитална Мания VIP карта, както достъпа и регистрацията във VIP Club по всяко време без предизвестие.

 

За актуална информация относно промоции и събития:

www.maniastores.bg; www.facebook.com/magazini.mania