назад

Общи условия

С настоящото,
В изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознах се с и приемам предоставеното ми Уведомление за поверителност, съдържащо информация за:
1.1. Обработката, която „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК 202273925 извършва на предоставените от мен лични данни зи предоставени от мен лични данни за целите на издаване на карта за лоялни клиенти - Mania Vip Card и участие в Mania Vip Club.
1.2. Давам изричното си съгласие личните ми данни, които изрично съм посочил и предоставил на „Мания Тийм“ ЕАД, да бъдат обработвани от Дружеството за следните цели:
Запознат/а съм с правото си да възразя срещу профилирането във всеки един момент в бъдеще и същото ще бъде преустановено.
 
2. Декларирам, че съм запознат/а с правото ми в бъдеще и по всяко време да оттегля съгласието за обработване на личните ми данни за посочените горе цели. За да упражня това право мога да изпратя имейл на адреса от който получавам директен маркетинг или на следните адрес:support@maniateam.bg или писмено уведомление на следния адрес:Варна, ЗПЗ Бивш пивоварен завод, административна сграда, ет.2;
 
 
 

Общи условия, правила и участници в програмата за лоялни клиенти на магазини Мания

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАНИЯ VIP КАРТА

 

 

Общи положения
 

Клиентска физическа Мания VIP карта се издава от и е собственост на „Мания Тийм“ ЕАД, с ЕИК 202273925, лицензодател на марката „Mania“ и „магазини Mania твоята мания“, наричано по-долу „Мания“ или „Организатор“.
 

Клиентска Mania VIP карта е валидна за всички магазини Mania на територията на Република България.
 

Клиентска Mania VIP карта се издава само на пълнолетни физически лица, които в момента на регистрация са навършили 16-годишна възраст.
 

Клиентската Mania VIP карта не е банкова карта и/или средство за разплащане. Издадените карти не могат да бъдат прехвърляни или използвани от трети лица.
 

Всяка физическа или дигитална клиентска карта има уникален номер.

 

Издаване на клиентска карта Mania VIP
 

Издаването на първата клиентска физическа Mania VIP карта e безплатно за всички клиенти, отговарящи на изискванията описани по-горе. Преиздаването на всяка следваща физическа Mania VIP карта се заплаща на цена от 1 лв. с ДДС. Клиентска физическа Mania VIP карта може да се получи след попълване на електронен формуляр на каса във всеки от магазините от веригата Mania и се активира до 24 часа след издаването й.
 

Издаването на дигитална Мания VIP карта е безплатно и се прави чрез: 1) регистрация на адрес www.maniastores.bg, секция „VIP Club“, с валиден e-mail адрес и парола или 2) през мобилното приложение на Mania VIP Club". Дигиталната Mania VIP карта може да бъде заявена по всяко време през мобилното приложение Mania VIP Club. Дигиталната карта е активна и валидна за използване веднага след извършването на регистрация по един от горепосочените начини.

 

Използване на клиентската карта
 

Клиентската Mania VIP карта (физическа и дигитална) може да се ползва само лично от нейния притежател. Издадената клиентска карта не може да бъде прехвърляна или използвана от трети лица. Само и единствено с цел удостоверяване на самоличността на клиента, служител на Мания има право да изиска от него предоставяне на документ за самоличност.
 

Физическа и дигитална Мания VIP карта може да бъде използвана само и единствено в магазинната мрежа на търговска верига Mania на територията на Република България.

 

Отстъпка от цената
 

Клиентската Мания VIP карта (дигиталната и физическата) дава право на Клиента да получава отстъпка в размер на 10% от крайната цена на стоките в магазини Мания. Отстъпката от цената или стоките, за които е приложима отстъпката, може да бъдат променяни по всяко време от Мания.

 

Дигиталната Мания VIP карта дава право на притежателя й на допълнителна процентна отстъпка от цената на артикули, участващи в промоционална ценова активност, тогава когато такава допълнителна отстъпка е предвидена от Организатора в условията на съответната промоция. Размерът на допълнителната отстъпка и продуктите, за които е приложима, се определят едностранно от Организатора чрез съобщения във физическите магазини на Мания и/или на www.maniastores.bg.
 

Клиентската Мания VIP карта (физическа и дигитална) дава право на притежателя й да участва и в промоционалните активности, за които изрично е предвидено в общите им условия за провеждането, че са приложими само и единствено за клиенти, притежатели на клиентска Мания VIP карта.

 

Бонус точки
 

Дигиталната Мания VIP карта дава право на Клиента да натрупва бонус точки от покупките си на артикули, закупени от магазините на Мания. Бонус точки не могат да се трупат с физическа Мания VIP карта.  
 

За всеки платени 10 лв. в магазини Мания (с ДДС) в дигиталната Мания VIP карта се натрупва 1 бонус точка. Натрупаните бонус се преобразуват автоматично във ваучери. Натрупани 10 бонус точки се преобразуват във ваучер на стойност 10 лв. При покупки на стойност под 10 лв. (с ДДС) не се натрупват бонус точки, освен ако това е изрично предвидено от Организатора в промоционалните условия, обявени на www.maniastores.bg.
 

При първоначална регистрация на клиент в Мания VIP Club, за да стартира образуването на ваучери е необходимо да се натрупат 10 бонус точки.
 

Натрупването на бонус точки по клиентската дигитална карта Мания VIP карта се осъществява в момента на извършване на покупка в някой от магазините на търговска верига Mania и само ако клиентът предостави дигитална Мания VIP карта на каса в магазина преди издаване на касовия бон. Дигиталната карта се предоставя от Клиента посредством уникален QR код, генериран от мобилното приложение Мания VIP Club.

 

В случай че дигиталната Мания VIP карта не бъде предоставена преди издаването на касовия бон, бонус точки не могат да се натрупат от съответната покупка и допълнителни ценови отстъпки, ако са предвидени, не могат да бъдат приложени към крайната цена.

 

Натрупаните бонус точки и отстъпки в дигиталната клиентска карта са валидни само за нея и не могат да се прехвърлят на друга карта.
 

Организаторът по свое усмотрение може по всяко време да добави или премахне стоки, за които се начисляват бонус точки или може да промени размера на бонус точките за получаване.

 

Валидност на натрупаните точки
 

Бонус точките, които не са преобразувани във ваучери се зануляват в края на календарните тримесечия (31.03/30.06/30.09/31.12). При първоначална регистрация, бонус точките натрупани през тримесечието, в което е регистрирана дигиталната карта не се зануляват в края му, а се прехвърлят към бонус точките за следващото тримесечие, след изтичането на което, ако не са преобразувани във ваучер, се зануляват всички натрупани бонус точки.
 

Генерираните от натрупани бонус точки ваучери могат да бъдат използвани в календарното тримесечие, в което са генерирани или в следващото тримесечие. Ако не бъдат използвани, се губят.
 

При връщане на стока, закупена в магазин Мания, натрупаните бонус точки от покупката (ако има такива) се отнемат. При направена покупка, в която е използван един или повече ваучери, стойността му не се възстановява обратно за повторно ползване. Връща се реално заплатената сума по касов бон.

 

Технически проблеми и форсмажор
 

Използването на лоялната програма ВИП клуб, промоционалните отстъпки, натрупването на точки и използването на ваучери няма да бъде възможно при технически проблеми с програмата или форсмажорни обстоятелства.

 

Промяна на общите условия
 

Мания запазва правото си да променя условията на лоялната си програма и условията за ползване на клиентска Мания VIP карта (физическа и дигитална), както достъпа и регистрацията във Мания VIP Club по всяко време без предизвестие.

 

За актуална информация относно промоции и събития:

www.maniastores.bg; www.facebook.com/magazini.mania