назад

Директен маркетинг

Директен маркетинг - декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Мания Тийм, която да се изпраща на посочения от мен адрес или на електронния ми адрес, или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/на личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на Мания Тийм